Офіційна сторінка у Facebook


Зворотній зв'язок

 

Контактні дані:

вул. Римського-Корсакова, 2 40007 Суми, Україна СумДУ, корпус Г-411

+38 0542 687-757
+38 0542 687-815

 

+38 066 178 96 06

info@kmc.sumdu.edu.ua

  

Місія (цілі та завдання)

Головною метою діяльності КМЦ є: організація та проведення масових культурно-видовищних заходів; розкриття творчого потенціалу студентської молоді; створення умов для естетичного розвитку особистості; популяризація інтелектуального та змістовного дозвілля, різноманітних видів і напрямків художньо-творчого виконавського мистецтва (музичного, хореографічного, театрального, вокального, образотворчого тощо).

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КМЦ

Основними завданнями  КМЦ є:

 • створення високоякісного та різноманітного за формами  культурно-мистецького осередку в університеті для популяризації СумДУ, на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях;
 • сприяння розвитку міжкультурних відносин в умовах багатонаціонального контингенту студентів;
 • формування національної свідомості та гідності, поваги до держави, історичних та духовних надбань українського народу, його культури, звичаїв, традицій;
 • формування інтелектуальних якостей особистості, виховання інтелігентності та естетичних смаків;
 • створення оптимальних умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня студентської молоді;
 • проведення  культурно-освітньої роботи серед осіб, які навчаються, співробітників і викладачів університету у сфері організації їх культурного відпочинку і змістовного проведення дозвілля.

Основними напрямками діяльності КМЦ є:

 • пропаганда духовних, історичних та культурних надбань українського народу, сприяння подальшому розвитку української культури;
 • організація та проведення концертів, шоу-програм, театральних видовищ, балів, карнавалів, конкурсів, вечорів відпочинку, та забезпечення на матеріальній базі КМЦ інших заходів, які проводяться у встановленому порядку;
 • створення та організація роботи гуртків, творчих студій та клубів за інтересами;
 • сприяння інноваційним процесам у сфері підвищення культурно-дозвіллєвої діяльності студентської молоді;
 • підтримка постійного зв’язку з установами культурами, творчими та громадськими організаціями, участь у культурно-мистецьких заходах міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів;
 • надання інформаційних, методичних послуг і консультацій факультетам (інститутам) та підрозділам університету щодо форм і методів організації відпочинку та культурних заходів;
 • надання комплексу послуг, які сприяють задоволенню запитів і потреб студентської молоді, організації її змістовного відпочинку;
 • координація та контроль ефективного використання технічного обладнання та  приміщеннь КМЦ;
 • залучення школярів та учнів коледжів до участі у діяльності КМЦ, проведення з ними системної профорієнтаційної роботи;
 • здійснення інших видів діяльності, які не суперечать Статуту університету.