Офіційна сторінка у Facebook


Зворотній зв'язок

 

Контактні дані:

вул. Римського-Корсакова, 2 40007 Суми, Україна СумДУ, корпус Г-411

+38 0542 687-757
+38 0542 687-815

 

+38 066 178 96 06

info@kmc.sumdu.edu.ua

  

Положення "Золотий інтеграл 2014"

Положення

про проведення конкурсу-огляду художньої самодіяльності першокурсників “Золотий  інтеграл-2014” у Сумському державному університеті

29-30 жовтня 2014 року.

 

1. Мета і завдання конкурсу.

1.1.Метою проведення конкурсу-огляду художньої самодіяльності першокурсників “ Золотий  інтеграл” є розвиток студентської художньої творчості.

1.2. Завдання конкурсу-огляду:

-             виявлення кращих мистецьких обдарувань серед першокурсників, підтримка та розвиток їх творчості;

-             залучення їх до участі у колективах художньої самодіяльної творчості студентського клубу СумДУ;

-             залучення кращих виконавців до участі у міських, обласних та республіканських конкурсах та культурно-масових заходах;

-             виховання художнього смаку у молоді;

-             задоволення потреб молоді в професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

-             формування особистості молодої людини, її соціальної зрілості;

-             організація змістовного дозвілля дітей та молоді, створення сприятливих умов для реалізації їх творчого потенціалу.

2. Організатори конкурсу.

2.1. Конкурс-огляд організовується культурно-мистецьким центром  (далі КМЦ) СумДУ разом з деканатами факультетів СумДУ.

2.2. КМЦ зобов’язується прочитати для режисерів та учасників команд лекцію про культуру сцени та провести обговорення Положення конкурсу з урахуванням особливостей номінацій.

3. Учасники конкурсу.

            3.1. В конкурсі–огляді беруть участь команди факультету ТеСЕТ,  ФІФСК, юридичного факультету, ФЕМ, факультету ЕлІТ та медичного інституту СумДУ, що своєчасно подали заявки та списки учасників у КМЦ СумДУ.

3.2 Команди факультетів складаються з першокурсників даних факультетів.

3.3. Як виняток, в хореографічних та інструментальних номерах у складі команди факультету дозволяється участь одного старшокурсника будь-якого факультету СумДУ, але тільки в одному з номерів виступу факультету.

         3.4. Заявки на участь у конкурсі та списки учасників і організаторів повинні бути подані не пізніше 24 жовтня 2014 року.

         3.5. Заявка заповнюється за формою (додаток 1) у кількості 5 шт. Порядок номерів у заявці повинен відповідати порядку представлення їх під час виступу. Про зміни у програмі виступу (з поважних причин) треба повідомити організаторів заздалегідь.

 

4. Порядок, термін та  місце проведення.

4.1. Конкурс – огляд проводиться протягом двох днів у актовій залі СумДУ. У перший  і другий день змагань  виступають по три команди. Порядок виступу команд визначається шляхом жеребкування.

         4.2. Початок конкурсу – огляду о 15.00 год. або о 16.00 год. (за домовленостями сторін час проведення може додатково обговорюватись та змінюватись).

         4.3. Місце проведення: актова зала Сум ДУ.

 

5. Умови конкурсу.

         5.1. В конкурсі-огляді беруть участь окремі студенти-учасники команд факультетів СумДУ.

5.2. Репертуар: національний фольклор, твори вітчизняних та світових авторів, твори самодіяльних авторів, естрадні, авторські твори та інші, що відображають актуальність сьогодення.

         5.3. Кожний факультет повинен представити не більше 8 номерів (включаючи фінальну пісню) не менш ніж у 5 різних номінаціях (включаючи конферанс), серед таких:

·        ВОКАЛ: соло, малі форми (дует, тріо) та ансамбль:

1.     Естрадна пісня.

2.     Народна пісня.

3.     Авторська пісня (виконавцем обов’язково є автор музики чи слів пісні).

4.     Академічний спів (виконання вокального твору – арії, аріозо, старовинної пісні, романсу або народної пісні у класичній вокальній позиції (академічна постановка голосу).

·        ХОРЕОГРАФІЯ: соло, малі форми (дует, тріо), ансамбль:

1.     Естрадний танок.

2.     Сучасний танок.

3.     Народний танок.

4.     Бальний танок.

5.     Класичний танок.

6.     Вільна хореографія.

·        ХУДОЖНЄ ЧИТАННЯ

1.     Вірш.

2.     Гумореска.

3.     Авторський твір (монолог, вірш) – обов’язкове виконання автором.

4.     Монолог.

5.     Естрадний монолог.

·        ГРА НА МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТАХ: соло, ансамблі.

Не дозволяється використання фонограм, за виключенням природних звуків (море, птахи, тощо), та дозволяється запис лише ритмічного малюнку та гармонії. Не  допускається в запису звучання інших музичних інструментів. Оцінюється лише виконавська майстерність соліста – інструменталіста.

·        СТЕМ (Сценка зі змістовним сюжетом (зав’язкою, розвитком дії, розв’язкою) на 4-6 хвилин, в якій беруть участь не більше 3 виконавців одночасно.

·        ПАНТОМІМА (вид сценічного мистецтва, в якому головним засобом створення художнього образу є пластична виразність людського тіла, жест, міміка).

·        СЦЕНІЧНА ПОСТАНОВКА (постановка драматичного твору або його уривку на сцені, допускаються авторські постановки).

·        ОРИГІНАЛЬНИЙ ЖАНР

·        КОНФЕРАНС (оцінюється виконавська майстерність конферансьє, а не відео конферанс)

·        ФІНАЛЬНА ПІСНЯ (пісня, яка виконується колективом учасників і, яка повністю відповідає тематиці виступу факультету; допускається виконання фінальної пісні першокурсниками разом зі студентами-старшокурсниками)

·        РЕЖИСУРА

 

          5.4. Офіційна мова програми – українська,  але дозволяється ведення програми іншими мовами, у тому числі російською. Мова концертних номерів залежить від вибору виконавців.

5.5. Час виступу факультету –  30 (+ - 5) хвилин.

5.6. Відповідальні за підготовку першокурсників – виконавців  заступники деканів з виховної роботи та студенти старшокурсники-режисери програм.

5.7. За технічне забезпечення та графік і організацію репетицій відповідальність несе КМЦ.

 

6. Суддівство конкурсу.

6.1. Рівень виступу команд оцінюється журі у складі 5 чоловік, що може формуватися із керівників гуртків художньої самодіяльності СумДУ, керівників творчих колективів мистецьких закладів міста, фахівців культурно-мистецьких установ. Персональний склад журі визначається організаторами конкурсу та затверджується проректором з науково-педагогічної роботи та гуманітарних питань.

6.2. Очолює журі конкурсу голова журі, що обирається простою більшістю голосів членів журі. Голова журі керує журі, координує його роботу та приймає рішення із спірних питань.

          6.3.  Члени журі зобов’язані ознайомитися з даним Положенням перед оцінюванням виступів команд.

      6.4.  Журі оцінює виступи команд, виставляє оцінки у протоколи конкурсу. Після конкурсу, у разі необхідності, журі  може пояснити помилки команд-учасниць.

         6.5.  Журі оцінює кожен номер за семибальною системою. Додатково за семибальною системою оцінюється режисура і конферанс.

         6.6. В загальний залік команди факультету йде СЕРЕДНІЙ БАЛ за всі номери, включаючи режисуру і конферанс. Якщо в якій-небудь номінації представлено більше одного номера, то в залік йде краща оцінка з цих номерів.

  6.7. Критерії оцінки виступів команд:

-                                          художній рівень виступу;

-                                          виконавча майстерність;

-                                          багатожанровість виступу;

-                                          ідейність номерів;

-                                          композиційність програми;

-                                          оригінальність;

-                                          сценічна культура;

-                                          інтелектуальний потенціал;

-                                          реквізит, художнє, музичне оформлення;

-                                          додержання морально-етичних норм.

 

6.8. За порушення часового регламенту команди штрафуються за кожні дві хвилин понад ліміт – мінус один бал із загальної суми балів за виступ команди (за винятком затримок з вини технічних служб).

        6.9. При підготовці номерів командами факультетів забороняється використовувати готові номери, взяті з книжкових або інтернет-ресурсів. У разі виявлення порушення командою даного пункту, до режисерів команд застосовуються штрафні санкції, а саме – догана та інформування широкого загалу про порушників за допомогою друкованих об’яв, оголошень на моніторі Головного корпусу СумДУ та радіо СумДУ.

        6.10. Використання технічних засобів (мультимедійний проектор, слайд – шоу, світлове шоу, феєрверки, тощо) може враховуватись суддями при оцінюванні номерів як додаткові спецефекти, але не буде оцінюватися, як окремий номер (якщо технічні засоби заміняють учасників на сцені).

 

7. Підведення підсумків та нагородження.

     7.1. Визначення результатів конкурсу здійснює журі після закінчення конкурсу та на основі даного Положення.

     7.2. Рішення журі за результатами конкурсу оформляється протоколом.

     7.3. За результатами виступів команд визначаються:

         - переможці у номінаціях;

         - переможець конкурсу (вищий бал за результатами підрахунків усіх суддів).

     7.4. Переможцем стає команда факультету, яка має більшу суму балів, виставлених суддями. У випадку рівності набраних балів переможцем вважається факультет, який представив номери в більшій кількості жанрів.

     7.5.  Нагородження переможців відбувається у другий день змагань.

     7.6.  Команда - переможець та учасники конкурсу нагороджуються дипломами та призами організаторів та спонсорів.

     7.7. Команда – переможець  отримує перехідний кубок.  

     7.8. За краще виконання в окремих номінаціях (за рішенням журі) учасники нагороджуються грамотами за перемогу у номінації.

     7.9. На церемонію нагородження на сцену виходять не більше 15 учасників від кожного факультету (інституту). Відповідальність за додержання регламенту церемонії нагородження (кількість учасників на сцені та поведінка під час нагородження) покладається на заступника декана факультету з виховної роботи.

 

 

                                                                                                                                  Додаток 1

Заявка

на участь у конкурсі «Золотий інтеграл-2014»

факультету ____________________________________________________________

 

з/п

Назва номеру

прізвище, ім’я та група виконавців

Кількість хвилин

Оцінка

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

Конферанс

 

 

 

10.

Режисура

(вказати тему)

-

 

 

 

Заступник декана                                       ______________                   П.І.Б.

 

 

 

 

Член журі                                                    ______________________________